Programació

DIJOUS 21 JUNY

8:00       AL DIA COMUNITAT VALENCIANA / Redifusi

8:30       CASTELLó AL DiA / Redifusi

8:45       INFONORD / Redifusi

9:00       UN PAIS DE LLIBRE / Redifusi

9:35       ENSUCRATS: Benassal / Redifusi

10:05     PROCLAMACIo DE LA CORT D’HONOR DE LES ALQUERIES 2018 / Redifusi

12:30     PLAçA MAJOR, amb Patri Mir / Redifusi

13:30     DIRECTE: FOGUERES DE SANT JOAN – MASCLET

14:30     AL DIA COMUNITAT VALENCIANA / Redifusi

15:00     CASTELLo AL DiA / Redifusi

15:15     LES COSAS CLARES, amb JAVIER RUIZ

16:15     PLAçA MAJOR, amb Patri Mir

17:15     REPOR: FESTES DE LES ALQUERIES 2018

17:40     REPOR: Jornada Transplantes ALCER Castalia

18:00     ROMPIDA DE L’HORA 2018

18:50     HO HAS VIST

19:00     UN PAIS DE LLIBRE / Redifusi

19:30     OFRENA DE FLORS | FESTES DE SANT JOAN D’ALACANT | DIRECTE

23:00     AL DIA COMUNITAT VALENCIANA

23:30     CASTELLo  AL DiA

23:45     HO HAS VIST

23:50     CONCERT ‘AMOR DE MADRE’

1:35       PANORAMA VELA

2:05       ESPAI COMERCIAL

 

DIVENDRES 22 JUNY

8:00     AL DIA COMUNITAT VALENCIANA / Redifusió

8:30     CASTELLÓ AL DIA / Redifusió

8:45     INFONORD / Redifusió

9:00     MISS & MISTER BELLEZA MARINA D’OR

10:50   REPOR: DESAYUNOS DEL MEDITERRANEO amb MANUEL ILLUECA MUÑOZ

12:00   PLAÇA MAJOR, amb Patri Mir / Redifusió

13:00   UN PAIS DE LLIBRE / Redifusió

13:30   DIRECTE: FOGUERES DE SANT JOAN – MASCLETÁ

14:30   AL DIA COMUNITAT VALENCIANA / Redifusió

15:00   CASTELLÓ AL DIA / Redifusió

15:15   INFONORD / Redifusió

15:30   REPOR: Jornada Transplantes ALCER Castalia

15:50   HO HAS VIST

16:00   PLAÇA MAJOR, amb Patri Mir

17:00   PROCLAMACIÓ DE LA CORT D’HONOR DE LES ALQUERIES 2018 / Redifusió

19:25   HO HAS VIST

19:30   OFRENA DE FLORS | FESTES DE SANT JOAN D’ALACANT | DIRECTE

23:00   EL ALTAVOZ DE VÍA PÚBLICA, amb Paco Fuertes

0:00     PLAÇA MAJOR, amb Patri Mir / Redifusió

1:00     AL DIA COMUNITAT VALENCIANA

1:30     CASTELLÓ AL DIA

1:45     INFONORD

0:00     ESPAI COMERCIAL