Transparència

Em rebut del Servei Valencià d´Ocupació i Formació (LABORA) la quantitat de 23.940,00 € corresponent al programa d´ajudes per a la conversió a indefinit de contractes temporal de col.lectius vulnerables de la convocatoria corresponent a l´any 2020 (ECOVUT)

Em rebut del Servei Valencià d´Ocupació i Formació (LABORA) la quantitat de 11.970,00 € corresponent al programa d´ajudes per a la conversió a indefinit de contractes temporal de col.lectius vulnerables de la convocatoria corresponent a l´any 2021 (ECOVUT)

Em rebut de la Conselleria d´Eduació, Cultura i Esport la quantitat de 93.266,09 €,  corresponent a la subvenció del 2021 per al foment del valencià en  l´àmbit dels mitjans de comunicació.

Em rebut de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport la quantitat de 60.735,23 €, corresponent a la Subvenció del 2022 per al foment del Valencià en l’àmbit dels mitjans de comunicació.